fbpx skip to Main Content

Werwingsprogram

WERF 1 PERSOON

Kry 1 punt vir elke persoon gewerf
10 Punte = R 3 000 koepon
Verhaal u koepon by aanlyn bespreking

WERF 10 PERSONE

Kry tot R 3 000 afslag op jou toer!
10 Punte gee u ‘n koepon vir afslag by aanlyn bespreking

VOORWAARDES

MAG GEWYSIG WORD BINNE ONS DISKRESIE

 1. Enige persoon mag toerlede werf.
 2. Toerlede wat al voorheen saam met WinskoopToere getoer het, mag nie gewerf word nie. Jy mag dus slegs persone werf wat nog nooit saam met WinskoopToere getoer het nie.
 3. Een Werwingsbonus ter waarde van R3,000 afslag op die werwer (die persoon wat toerlede werf) se toergeld ten opsigte van ’n daaropvolgende Winskooptoer,  word toegeken wanneer ‘n persoon tien werwingspunte verdien het, nadat die werwer dus tien nuwe toerlede vir WinskoopToere gewerf het.
 4. ‘n Werwer mag nie hom/haar self werf nie.
 5. Slegs een persoon van ‘n paartjie waarvan jy deel is mag gewerf word, maar as jy ‘n nuwe paartjie werf, mag jy albei persone werf.
 6. Gesinslede mag gewerf word mits hulle nie voorheen saam met
  WinskoopToere getoer het nie. (vgl. nr. 13 hieronder)
 7. Die persoon wat gewerf word, mag vir enige Winskooptoer inskryf.
 8. Werwings voor 1 November 2014, sal nie aanvaar word nie.
 9. Elke persoon wat gewerf word, moet die naam van die werwer by nr. 27 op sy/haar inskrywingsvorm invul met inskrywing. Indien dit nie gedoen word nie, sal die werwingspunt nie toegeken word nie.
 10. Elke persoon wat gewerf word, moet eers sy/haar volle toergelde aan
  WinskoopToere betaal, voordat ‘n werwingspunt verdien kan word.
 11. Indien die persoon wat gewerf is, kanselleer, verbeur die werwer daardie werwingspunt. Dit beteken dat die Werwingsbonus van die werwer terugbetaalbaar is aan WinskoopToere wanneer ‘n werwer as gevolg hiervan nie ‘n volle tien werwingspunte tot sy/haar beskikking het op die vertrekdatum van die toer nie.
 12. Daar is geen tydsbeperking aan hierdie Werwingsbonusprogram gekoppel nie. Wanneer tien werwingspunte verdien is, ongeag die tydsduur betrokke, word  ‘n Werwingsbonus aan die werwer toegeken.
 13. Die werwingspunte wat verdien is, is uitsluitlik op die werwer van toepassing, en is onder geen omstandighede aan ‘n ander persoon oordraagbaar nie.
 14. Groepsinskrywings kwalifiseer nie vir die Werwingsbonusprogram nie (**Vgl. aparte Groepafslag 2015)
 15. Werwingspunte word nie deur Spesiale Aanbiedinge van
  WinskoopToere beïnvloed nie. Jy mag dus mense werf en werwingspunte verdien vir ‘n toer met ‘n Spesiale Aanbod.
 16. Vir die werwer is die maksimumvoordeel uit die Werwingsbonusprogram een Werwingsbonus per toer.
 17. ‘n Werwingsbonus word nie in kontant uitbetaal nie.
 18. WinskoopToere het die reg om op enige tydstip die Werwingsbonusprogram te kanselleer.

Loading

Back To Top